title

Specjalista ds. BHP

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Rybnik

 

Ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Pion Dyrektora Oddziału / Wydział BHP i p.poż.

Miejsce pracy: Rybnik

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:

 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa na terenie elektrowni i przestrzegania przepisów i zasad BHP (w tym również przez wykonawców zewnętrznych).
 • Przeprowadzanie interpretacji prawnych przepisów związanych z BHP.
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań i ulepszeń w dziedzinie BHP.
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
 • Kontrola bezpiecznej realizacji prac przez pracowników oraz pracowników wykonawców oraz wnioskowanie o zastosowanie kar w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Nadzorowanie przebiegu i uczestniczenie w postepowaniach powypadkowych  i związanych z chorobami zawodowymi.
 • Uczestniczenie w kontrolach instytucji państwowych (PIP, SANEPID),
  w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu oraz wypracowanie propozycji dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawiających stan BHP.
 • Nadzorowanie przebiegu pomiarów środowiska pracy oraz przygotowanie informacji o wynikach pomiarów wielkości czynników szkodliwych, uciążliwych oraz czynników biologicznych w środowisku pracy.
 • Doradzanie w zakresie organizacji bezpiecznej pracy i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania i prowadzenia projektów utrzymaniowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na terenie elektrowni.
 • Uzgadnianie zawartośći instrukcji eksploatacji oraz innych dokumentów.
 • Opracowanie analizy stanu bezpieczeństwa na terenie elektrowni oraz opracowanie statystyki i informacji dla pracowników.
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji ZSZ BHP.
 • Nadzorowanie opracowania Programów szkolenia okresowego w dziedzinie BHP oraz prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników.
 • Pełnienie funkcji administratora czasu pracy.

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na powyższe stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności BHP (lub) kierunkowe studia podyplomowe w dziedzinie BHP.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy w służbie BHP.

Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności  i kompetencje:

 • Prawo Jazdy kat. B.
 • Pożądane świadectwo kwalifikacji w zakresie grupy I i II.
 • Pożądane uprawnienia audytora wewnętrznego lub/i zewnętrznego SZS BHP.
 • Pożądane uprawnienia Inspektora Ochrony Pożarowej.
 • Pożądane uprawnienia pedagogiczne w zakresie pozaszkolnych form nauczania.
 • Wiedza z zakresu ochrony pożarowej.
 • Wiedza z przepisów prawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umiejętności prowadzenia prezentacji multimedialnych.
 • Komunikatywność.
 • Pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point – w stopniu średniozaawansowanym)
 • Znajomość środowiska SAP.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie i miłej atmosferze.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Różnorodny system premiowy.
 • Dodatkowe 4 dni urlopu.
 • Świadczenia z okazji Świąt.
 • System Świadczeń Socjalnych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

NES Global Talent

Specjalista ds. BHP

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: 2022-05-24
Zakres obowiązków : kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, p.poż. i ochrony środowiska, współudział w...

NES Global Talent

Specjalista ds. BHP

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: 2022-05-01
Zakres obowiązków : kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, p.poż. i ochrony środowiska, współudział w...