title

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

MB EKO S.A.

Spółka Grupy CTL, kompleksowego operatora logistycznego
poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Sosnowiec
Opis stanowiska:
 • koordynacja działań związanych z monitoringiem stanu środowiska w zakresie: wód i ścieków, gleb i powietrza;
 • koordynacja działań związanych z procesem gospodarowania odpadami;
 • koordynacja działań mających na celu dopełnienie obowiązków ustawowych w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska;
 • wykonywanie zadań związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, decyzji, wykonawstwem opinii, ekspertyz i innych dokumentów warunkujących prowadzenie działalności w powierzonym obszarze;
 • nadzór nad dokumentami i zapisami wymaganymi normą ISO 14001;
 • prowadzenie audytów z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
 • przygotowywanie sprawozdań środowiskowych;
 • wsparcie oraz nadzór w zakresie bieżących obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i przepisów szczegółowych.
Wymagania:
 • ok. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe;
 • samodzielność i komunikatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu Zarządzania Środowiskiem będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo;
 • prywatną Opieka Medyczna Luxmed;
 • możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio (I) CTL Logistics., (II) CTL Maczki Bór albo (III) CTL Services zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego.

Więcej...


2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres email iod@ctl.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel Przetwarzania danych: Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
- art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
- art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

Cel Przetwarzania danych: Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
- art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

Cel Przetwarzania danych: Przekazywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy CTL
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
- art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą spółki CTL (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie Pani / Pana danych osobowych) oraz podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia oraz doradztwa personalnego, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę CTL , administratorem Twoich danych osobowych będzie Spółka CTL Logistics Sp.zo.o. (zgodnie z treścią zgody i w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te spółki).
6. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Grupę CTL - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego.
Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email iod@ctl.pl
c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8.Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Ciebie z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
9. Klikając „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach oraz w tym w formularzu aplikacyjnym.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

TRAFIN OIL POLSKA Sp. z o.o.

Specjalista ds. BDO i ochrony środowiska

Lokalizacja: śląskie / Ustroń

Dodane: 2022-01-12
obsługa BDO, bieżąca obsługa klienta, nadzór nad realizacją umów, koordynacja i realizacja wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, w tym nadzór nad...

REMONDIS Sp. z o.o.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: 2022-01-10
Twój dzień pracy będzie się składał z prowadzenia ewidencji w systemie BDO, Nadzoru i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzonych danych do systemu BDO,...

REMONDIS Sp. z o.o.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: 2022-01-10
Prowadzenia ewidencji w systemie BDO, Nadzoru i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzonych danych do systemu BDO, Dbałości o prawidłowość obiegu...