title

Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)

Ogłoszenie pracy achiwalne

poszukuje Kandydatów / Kandydatek do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)
Miejsce pracy: Katowice

 

Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny, m.in. za:
 • Analizę transakcji pod kątem AML/CFT, w tym prowadzenie elektronicznego rejestru transakcji;
 • Analizę danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych
 • i systemowych w zakresie AML/CFT;
 • Nadzorowanie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez jednostki Banku;
 • Weryfikowanie i monitorowanie oceny ryzyka klientów Banku pod kątem AML/CFT;
 • Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientami;
 • Współpracę z KNF, GIIF oraz innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie AML/CFT;
 • Udział w prowadzeniu/nadzorowaniu projektów wewnętrznych/zewnętrznych wdrażających regulacje/rekomendacje oraz rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie AML/CFT.
Oczekujemy od Ciebie:
 • Wykształcenia wyższego (licencjat lub magister); preferowane kierunki: bankowość, prawo, finanse;
 • Minimum 1 roku doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, w tym obsługi informatycznej AML/CFT. Doświadczenie projektowe będzie mile widziane.
 • Doświadczenia w sporządzaniu regulacji wewnętrznych w banku (procedury, polityki, regulaminy).
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
 • Znajomości przepisów prawa związanych z obszarem AML/CFT;
 • Znajomości języka angielskiego;
 • Umiejętności organizacji pracy i ustalania priorytetów; w tym umiejętności pracy pod presją czasu – odporność na stres;
 • Umiejętności łatwego uczenia się i chęci poznawania nowych obszarów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętności prowadzenia jasnej i klarownej komunikacji; kultura osobista (warunek konieczny) - wsparcie AML/CFT dla linii biznesowych w banku.
Dołącz do nas, a otrzymasz:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Benefity w postaci karty MultiSport, prywatnej opieki medycznej oraz dostęp do różnorodnych akcji w ramach funduszu socjalnego;
 • Samodzielne stanowisko pracy.

z dopiskiem: Katowice P/DBO/AML/01/19/Katowice w tytule wiadomości


W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@gnb.pl
Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi Kandydatami.
Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 5000 pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,3 mln Klientów, a produkty dostępne są w ponad 430 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Nasz zespół działa w ramach Sieci Sprzedaży Getin Noble Banku – Banku o ugruntowanej pozycji na rynku, ale otwartego na zmiany i innowacje. To my tworzymy jego wizerunek w oczach Klienta.
APLIKUJ TERAZ