title

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta

ERONTRANS Sp. z o.o. to jeden z czołowych polskich operatorów logistycznych, z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku w branży TSL. Obecnie jedna z największych polskich firm sektora TSL z szerokim portfolio usług drogowych, morskich, intermodalnych oraz logistycznych.

 Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Sosnowiec
Twoje zadania:
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymanie i rozwój kontaktów handlowych z obecnymi kontrahentami.
 • Dbanie o rozwój przydzielonego regionu poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz rozszerzanie asortymentu u istniejących klientów.
 • Bieżące raportowanie i analizowanie swoich wyników.
 • Czynny udział w rozwoju nowych projektów firm.
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta m.in.: poprzez rozwijanie współpracy, podtrzymywanie relacji.
 • Dbałość o właściwy przepływ informacji pomiędzy klientami, a odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi firmy.
 • Proaktywność w przewidywaniu, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów.
 • Nadzór nad bieżącą obsługą zleceń spedycyjnych.
 • Doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy.
 • Łatwość przyswajania nowej wiedzy.
 • Samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 • Raportowanie i obsługa dokumentów zgodnie z potrzebami kontraktu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w pozyskiwaniu i obsłudze klienta minimum 3 lata.
 • Wykształcenia minimum średniego, wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych będzie dodatkowym atutem.
 • Łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności budowania relacji z klientami.
 • Doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy.
 • Łatwości przyswajania nowej wiedzy.
 • Samodzielności oraz brania odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 • Komunikatywności, asertywności i wysokiej kultury osobistej.
 • Operatywności oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Dobrej organizacji pracy i odporności na stres.
 • Znajomości języka angielskiego min. na poziomie B2.
 • Swobodnej obsługi komputera w zakresie Ms Office w tym bardzo dobry Excel.
Nasza oferta:
 • Współpracę i wdrażanie pod okiem doświadczonych handlowców.
 • Jasno określoną ścieżkę kariery, awansu i rozwoju.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników.
 • Możliwość wieloletniego rozwoju w ramach prężnie rozwijającej się organizacji.
 • Dla zaangażowanych - premie uznaniowe.
 • Zgrany zespół i dobrą atmosferę.
 • Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.
 • Możliwość dołączenia do pracowniczego programu emerytalnego PPE.
 • Premie świąteczne.
 • Brak dress code’u.
 • Dofinansowanie do karty MediSport.
 • Stabilną pracę w firmie z wieloletnimi tradycjami o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym z branży TSL.
 • Doskonałą atmosferę w pracy.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV opatrzonego zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w związku z przesłaną do ERONTRANS Sp. z o.o. aplikacją w ramach jednego z prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 64B dalej: (Pracodawca)
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia
3) podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne; podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy - w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku)
4) podane przez Panią/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Pracodawcy/Zleceniodawcy usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy ERONTRANS SP. Z O.O., przeprowadzający proces rekrutacji
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, licząc od wpłynięcia podania
7) za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od wpłynięcia podania
8) posiada Pani/Pan prawo
a) dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii swoich danych
b) do sprostowania lub uzupełnienia treści Pani/Pana danych osobowych
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
d) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń
e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
9) w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych
pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: wycofanie_zgody@erontrans.pl
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SEWERA POLSKA CHEMIA Ireneusz Wolak

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo - z możliwością przedłużenia pełny etat Zadania: profesjonalna obsługa Klienta prawidłowe i sprawne...

Prudential Polska Sp. z o.o.

Konsultant Finansowy

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny –...

Polenergia Fotowoltaika S.A.

Doradca Klienta ds. OZE

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-10-02
Twój zakres obowiązków: Działania sprzedażowe w największej prywatnej organizacji na rynku energii w Polsce Doradztwo w zakresie energetyki i sprzedaż wysokiej...