title

Specjalista ds. personalnych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata na stanowisko


Specjalista ds. personalnych
Miejsce pracy: Katowice
Główny zakres obowiązków:
 • udział w projektowaniu i wdrażaniu projektów HR
 • planowanie, monitorowanie i realizacja działań HR
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt pracowniczych
 • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów
 • prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich
 • aktualizacja danych kadrowych i płacowych pracowników w systemie informatycznym
 • wystawianie dokumentów i zaświadczeń o zatrudnieniu
 • nadzorowanie procesu adaptacji nowych pracowników
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją szkoleń pracowników
 • udział w przygotowaniu planu zatrudnienia oraz planu wynagrodzeń
 • opracowywanie raportów i zestawień
Wymagania:
 
Niezbędne
 
Wykształcenie
 • wyższe z obszaru prawa pracy

Doświadczenie zawodowe

 • min. 3 lata prowadzenia spraw pracowniczych

Kompetencje

 • Znajomość:
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • przepisów o ochronie danych osobowych
  • obsługi programu Płatnik
  • obsługi aplikacji MS Office

Umiejętności

 • Umiejętności:
  • abstrakcyjnego myślenia
  • organizowania pracy własnej
  • interpersonalne
  • pracy w zespole

Cechy osobowościowe

 • skrupulatność i rzetelność
 • potrzeba rozwoju zawodowego
 • komunikatywność
 • dyskrecja
 • otwartość na zmiany

Pożądane
 

Wykształcenie

 • wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Kompetencje

 • Znajomość:
  • obsługi programu Impuls
  • prawa zamówień publicznych
  • prowadzenie dokumentacji związanej z ISO
Oferujemy:
 • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy
Benefity:
 • Dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
 • Ubezpieczenie na życie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie ,wczasy , inne)
 • Paczki dla dzieci  Dzień dziecka i Mikołajki
 • Szkolenia dla pracowników
 • Imprezy i wyjazdy integracyjne

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, telefon: 032 6038741.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 12. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

NOKIA

HR Consultant [rekrutacja online]

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: 2022-01-12
Location: Wroclaw Come create the technology that helps the world act together Nokia is committed to innovation and technology leadership across mobile, fixed and...

WILK ELEKTRONIK S.A.

Specjalista ds. personalnych (HR Specialist)

Lokalizacja: śląskie / Mikołów / Łaziska Górne

Dodane: 2021-12-30
Twój zakres obowiązków: Jako specjalista w dziedzinie HR będziesz doradzać managerom w zakresie najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi (ścieżki...