title

Specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy z rodziną

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy z rodziną
Miejsce pracy: Wodzisław Śląski
Numer: StPr/23/0025
OBOWIĄZKI:
Podejmowanie działań oraz współpracy z rodzicami biologicznymi dziecka oraz instytucjami mających na celu realizację postanowień sądu w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Sporządzenie opinii dot. kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Uczestnictwo w okresowej ocenie syt. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej objętych pracą merytoryczną pracownika. Uczestnictwo w ocenie rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod wzgledem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Uczestnictwo w spotkaniach dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej z rodzicami naturalnymi oraz sporządzanie opisu z przebiegu spotkań. Pomoc rodzinom zastępczym w uzyskaniu dostępu do specjalistycznej pomocy dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prowadzenie pracy socjalnej: z osobami usamodzielnianymi w mieszkaniach chronionych, z cudzoziemcami wymagającymi integracji ze środowiskiem. Rzetelne i terminowe przygotowywanie sprawozdawczości.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe, kierunek: socjologia, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie. Wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami na danym stanowisku.

Miejsce pracy:

Wodzisław Śląski


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 490 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

APLIKUJ TERAZ