title

Specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Pszczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 87330

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym dwuzmianowym przy naturalnym i sztuczym oświetleniu. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze budynku klimatyzowane. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny, praca w terenie. 

Zakres zadań

 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teleinformatycznych, przeprowadza okresowe przeglądy oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw, w celu zapewnienia sprawności technicznej systemu łączności.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawienie niezbędnych połączeń kablowych, w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzenia.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem łączności.
 • Udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego, w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki i komisariatów.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatyki będącego w użytkowaniu jednostki , w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem.
 • Prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych z dostępem do sieci PSTD poprzez łączność bezprzewodową GSM, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Administruje systemami zasilania gwarantowanego oraz rezerwowego w jednostce KPP w Pszczynie oraz podległych komisariatów, w celu prawidłowego funkcjonowania systemów.
 • Rejestruje, modyfikuje i sprawdza w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych, w celu gromadzenia danych i dostarczenia informacji patrolom pełniącym służbę w jednostce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikatywność
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli tajne lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze postępowania sprawdzającego.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

Lokalizacja: śląskie / Toszek

Dodane: 2021-11-29
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej...

Krajowa Informacja Skarbowa

Asystent

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Dodane: 2021-11-26
Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Administrator biurowy

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Dodane: 2021-11-25
Administracja biurowa, archiwizacja, wystawianie dokumentów Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, brak