title

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126516

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, 


-  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
-  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrolę i monitoring rzeczowy realizowanych zadań
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA w zakresie planowania i przygotowania, finansowania, realizacji i rozliczenia zadań,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji
 • bierze udział w procesie aktualizacji i zatwierdzania harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonania robót dla zadań mostowych prowadzonych przez Wydział
 • przygotowuje i archiwizuje wymaganą sprawozdawczość
 • sprawdza i przygotowuje dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi monitoring postępu zadań objętych planem robót mostowych i rozliczeń finansowych
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz prowadzi monitoring gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji usunięcia wad i usterek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w działalności związanej z drogami lub obiektami inżynierskimi lub budownictwem kubaturowym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • znajomość tematyki związanej z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Pracownik w Dziale Transportu i Infrastruktury

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Dodane: 2023-09-11
prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, remontem i inwestycjami w zakresie oświetlenia ulicznego i innego (np. oświetlenie tuneli...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Specjalista

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-11
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Starszy specjalista

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-04
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca wymagająca analitycznego myślenia, a także odporności na...