title

Specjalistka / Specjalista w Zespole Raportowania Operacyjnego

Getin Noble Bank SA

poszukuje Kandydatów/ Kandydatek na stanowisko:

Specjalistka / Specjalista w Zespole Raportowania Operacyjnego
Katowice, Jastrzębie-Zdrój
Pracując u nas, będziesz odpowiedzialna/ny za:
 • wsparcie zespołów operacyjnych w analizie i definiowaniu potrzeb biznesowych co do funkcjonalności niezbędnych do efektywnej pracy,
 • przygotowanie narzędzi usprawniających bieżącą pracę zespołów operacyjnych w cyklu wytwarzania oprogramowania,
 • analizę danych operacyjnych,
 • bieżącą pracę operacyjną zespołu m.in. nadawanie uprawnień, przeglądy uprawnień użytkowników, weryfikacje i rozwiązywanie błędów, utrzymanie aplikacji wspieranych przez zespół, tworzenie formularzy, wsparcie procesu wysyłki masowej, konfiguracja aplikacji itp.
 • projektowanie i wykonywanie raportów na potrzeby obszaru operacji i pozostałych jednostek banku,
 • dokumentowanie przygotowywanych rozwiązań,
 • testy nowych funkcjonalności,
 • pozyskiwanie danych z innych obszarów na potrzeby wewnętrznych analiz.
Oczekujemy od Ciebie:
 • dobrej znajomości MS Office,
 • znajomości i umiejętności wykorzystania VBA ,
 • znajomości SQL,
 • znajomości procesu wytwarzania oprogramowania,
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku wspierającym rozwój lub utrzymanie aplikacji,
 • aktywnego poszukiwania rozwiązań/rozwiązywania problemów,
 • wysokich umiejętności analitycznych i logicznego myślenia,
 • samodzielności i kreatywności w myśleniu i działaniu,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę, motywacji do działania,
 • dobrej organizacji pracy,
 • rozwiniętych zdolności komunikacyjnych.
Mile widziane:
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem VBA,
 • znajomość T-SQL,
 • znajomość Power BI,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenie w branży finansowej.
Dołącz do nas a otrzymasz:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dostęp do platformy MyBenefit (dofinansowanie do karty Multisport),
 • w okresie pandemii możliwość pracy zdalnej w terminie późniejszym prawdopodobnie w modelu hybrydowym,
 • doskonałą atmosferę pracy.
Nasza praca została zauważona i doceniona
w prestiżowych rankingach:
Dołącz do
naszego zespołu!
APLIKUJ TERAZ
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami


Informacje o Administratorze danych przeczytasz TUTAJ.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@gnb.pl
Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

*Best Quality Employer 2019 – tytuł przyznawany pracodawcom, którzy przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę wewnątrz firmy.
**Solidny Pracodawca Roku 2019 – Getin Noble Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej w 2019 r., przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom najrzetelniejszym pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.
***Złoty Bankier 2020 – Getin Bank zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Bank zajął również drugie miejsce w kategorii produktowej „karta kredytowa” oraz został wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.
****Przyjazny Bank Newsweeka 2019 – Getin Bank zajął drugie miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl.
APLIKUJ TERAZ