title

Starszy inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 89688

Warunki pracy


 • obsługa komputera powyżej 4 godz.

 • praca przy monitorze ekranowym , narzędzia pracy - komputer

 • stanowisko znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym

 • budynek nie jest przystosowany do osón niepełnosprawnych : brak podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi

 • praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania sie osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne

Zakres zadań

 • -opracowywanie rocznych planów pracy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zwierząt;
 • - sporządzanie planów kontroli w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zwierząt;
 • -przeprowadzanie kontroli powiatowych lekarzy weterynarii województwa śląskiego w zakresie pełnionego nadzoru nad zagadnieniami dot. zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zwierząt;
 • -koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt;
 • -prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości w zakresie kompetencji zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
 • - prowadzenie spraw związanych z realizacją programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
 • - koordynowanie oraz kontrola sposobu wykonywania nadzoru przez organy pierwszej instancji nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną;
 • - zastępstwo w czasie nieobecności w pracy pozostałych pracowników działu;
 • - wykonywanie innych czynności zleconych przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i/lub Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego - kierownika zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
 • - obsługa systemów i/lub programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kompetencji zespołu( EZD, Traces, Vetlink, IRZ,).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • - komunikatywność.
 • - umiejętność obsługi komputera
 • - znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej i prawa administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • - rzetelność i odpowiedzialność,
 • - zdolność do planowania i realizowania kilku zadań równocześnie,
 • - samodzielność w realizacji zadań, ustalanie dziennego planu pracy, priorytetów i kolejności wykonywanych prac,
 • - umiejętność organizacji pracy,
 • - kultura osobista
 • - wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • - radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ