title

Starszy inspektor

Ogłoszenie pracy achiwalne

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Żywiec
Ogłoszenie o naborze Nr 45021

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, dwuzmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała - siedząca i stojąca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem i podnoszeniem sprzętu biurowego i komputerowego. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku KPP Żywiec jak również praca w terenie w podległych jednostkach organizacyjnych. Sporadyczne wyjazdy służbowe.
Stanowisko pracy w Zespole Teleinformatyki usytuowane jest na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przy ulicy Piłsudskiego 52. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Współpraca z innymi wydziałami lub jednostkami mieszczącymi się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • analizowanie stanu technicznego urządzeń łączności w jednostce, zestawianie elementów składowych sieci teletechnicznych oraz samodzielne dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia sprawności systemów łączności.
 • zarządzanie centralami telefonicznymi poprzez zakładanie kont abonentów i nadawanie uprawnień oraz zarządzanie bazą abonentów telefonii komórkowej w celu zapewnienia prawidłowej łączności przewodowej i GSM.
 • opracowywanie zapotrzebowania oraz prowadzenie ewidencji sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem łączności.
 • przygotowywanie zestawienia przeprowadzonych rozmów telefonicznych (bilingów) w celu zagwarantowania zwrotu kosztów za rozmowy prywatne.
 • organizowanie systemów łączności w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawianie niezbędnych połączeń kablowych w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie/miejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego UKF
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • prawo jazdy kat.B
 • uprawnienia SEP
APLIKUJ TERAZ