title

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 127219

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją oraz odpowiedzialność materialna pracownika.


Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Gromadzi i segreguje zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem dysponentów na środki finansowe oraz sporządza polecenia przelewów w systemie bankowości elektronicznej celem dokonania zapłaty kontrahentom Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Generuje paczki przelewów w podsystemie PŁACE oraz FK na podstawie list należności celem przygotowania eksportu plików do systemu bankowości elektronicznej.
 • Importuje pliki na podstawie wygenerowanych paczek w podsystemie PŁACE oraz FK do bankowości elektronicznej w celu ostatecznej realizacji.
 • Sporządza dokumentację bankową w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych, nadania/cofnięcia uprawnień dotyczących dostępu do systemów bankowości elektronicznej celem zapewnienia ciągłości współpracy z bankami.
 • Sporządza dokumenty finansowo-księgowe wraz z załącznikami w celu przekazania do zatwierdzenia i ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 • Prowadzi obsługę kasową KWP w Katowicach celem zapewnienia ciągłości działalności kasy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o charakterze finansowo-księgowym
 • Znajomość zasad obsługi gospodarki kasowej, obsługi komputera, szybkiego manualnego liczenia
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i otwarty stosunek do klienta
 • Odporność na stres
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami indywidualnymi w celu przyjęcia wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, wydania spersonalizowanego...

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Pszczyna

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym przy naturalnym i sztucznym świetle. Zakres zadań prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno - biurową...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę,...