title

Starszy referent w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

 

starszy referent w Dziale Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

 

Numer ogłoszenia: Katowice/21/72

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia/wymiar etatu: umowa o pracę na zastępstwo/ pełny etat

 

Termin składania ofert: 21.12.2021 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie analiz ekonomicznych,
 • opracowywanie bieżących i okresowych sprawozdań finansowych,
 • rejestracja wniosków o zamówienie publiczne w zakresie kosztów administracyjnych i inwestycyjnych,
 • rejestracja umów w zakresie kosztów administracyjnych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie spraw i korespondencji w programie EZD, w szczególności dotyczącej Funduszu Medycznego.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne lub ścisłe)
 • Lata pracy zawodowej: wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi programów komputerowych: Word, Excel, PowerPoint,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
 • znajomość zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r, poz. 711 z późn. zm.),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ