title

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 99025

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych.

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.

 • Praca głównie siedząca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, skaner, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

 • Stanowisko pracy w Wydziale Kryminalnym usytuowane jest na I piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.

 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, winda tylko do parteru. 

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału oraz wydawanie jej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale
 • Komputerowa i odręczna ewidencja pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez pracowników Wydziału i przekazywanie ich do archiwum w celu zapewnienia ich przechowywania
 • Obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo mailowego w celu uzyskania i przekazywania informacji
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi i jego zastępcy oraz rozdzieleniu jej po dokonaniu dekretacji
 • Telefoniczna obsługa interesantów
 • Tworzenie pism i udzielanie odpowiedzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność właściwej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności "poufne" albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ