title

Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 114087

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Brak czynników szkodliwych na stanowisku. Budynek Komendy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy jest usytuowane na parterze w budynku C.

Zakres zadań

 • rejestrowanie i modyfikowanie informacji zawartych w policyjnych systemach informatycznych, w celu rzetelnego gromadzenia danych,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowanymi dokumentami rejestracyjnymi, w celu dostarczenia aktualnych danych,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych za pomocą środków komunikacji radiowej, w celu dostarczenia informacji patrolom pełniącym służbę w jednostce,
 • elektroniczne ewidencjonowanie pism, dokumentów wpływających i wychodzących z zespołu,
 • archiwizowanie i przekazywanie dokumentów wytworzonych przez pracowników zespołu do składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej ( Dz. U z 2018r. poz. 1559), ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. Dz.U. 2021 poz. 1882 z późn. zmianami, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zmianami), oraz zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95 z późn. zm.),
 • Podstawowa znajomość środowiska Windows, podstawowa znajomość obsługi edytora tekstu LibreOffice Writer/ MS Word oraz arkusza kalkulacyjnego: LibreOffice Calc/ MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

  Referent ds. turystyki

  Lokalizacja: śląskie / Pszów

  Dodane: dzisiaj
  Sprzedaż ofert turystycznych, procesy rezerwacyjne, przelewy, kontakt z klientem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z...

  Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

  Starszy referent

  Lokalizacja: śląskie / Pszczyna

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy PRACA ADMINISTRACYJNO- BIUROWA, OBSŁUGA KOMPUTERA 8 GODZIN DZIENNIE, PRACA W GODZINACH OD 7.30-15.30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU STANOWISKO PRACY...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent prawny

  Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...