title

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie
Ogłoszenie o naborze Nr 126872

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych.
 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
 • Praca głównie siedząca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, skaner, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
 • Stanowisko pracy w Wydziale Kryminalnym usytuowane jest na I piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, winda tylko do parteru. 

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału oraz wydawanie jej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale
 • Komputerowa i odręczna ewidencja pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez pracowników Wydziału i przekazywanie ich do archiwum w celu zapewnienia ich przechowywania
 • Obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo mailowego w celu uzyskania i przekazywania informacji
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi i jego zastępcy oraz rozdzieleniu jej po dokonaniu dekretacji
 • Telefoniczna obsługa interesantów
 • Tworzenie pism i udzielanie odpowiedzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność właściwej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności "poufne" albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • odporność na stres
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • W słuzbie cywilniej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22.07.1944r. do dnia 31.07.1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 01.08.1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 01.08.1972r.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Referent ds. administracyjo-biurowych

Lokalizacja: śląskie / Jankowice

Dodane: wczoraj
1. Koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów w firmie.2. Obsługa urządzeń biurowych.3. Tworzenie dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień, ofert oraz...

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Starszy referent

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Dodane: 2023-09-20
Warunki pracy Praca w pomieszczeniu, przy oświetleniu naturalnym lub sztucznym, przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Zakres zadań...

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Referent

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-20
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...