title

Starszy specjalista

Ogłoszenie pracy achiwalne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 45082

Warunki pracy

Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenie biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych; wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • archiwizowanie akt, obsługa kancelaryjna

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo, urbanistyka, architektura, inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność organizacji pracy
APLIKUJ TERAZ