title

Starszy specjalista

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 98709

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 4876,70 zł brutto,

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • nagrody jubileuszowe,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,

 • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku V piętrowym, przestrzeń pracy KIS: parter, IV i V piętro,

 • budynek jest wyposażony w dźwig osobowy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku - wejście główne,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – parter budynku,

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej przed budynkiem,

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • opracowuje stanowiska w kwestiach złożonych, wątpliwych i rozbieżnie rozstrzygniętych w celu zapewnienia jednolitej interpretacji i informacji w skali kraju,
 • monitoruje wydane interpretacje, publikacje podatkowe i orzecznictwo sądów administracyjnych w celu identyfikacji interpretacji/informacji błędnych i podejmuje czynności zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości,
 • opracowuje pisma w ramach współpracy z innymi komórkami KIS i organami, w szczególności Ministerstwem Finansów, w celu wymiany informacji lub uzyskania stanowiska,
 • analizuje w ramach współpracy z innymi organami (w tym z Ministerstwem Finansów) sprawy pod kątem wystąpienia ryzyka zewnętrznego, zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania, wystąpienia mechanizmów optymalizacyjnych w celu zapobiegania uchylaniu się przez podatników od opodatkowania,
 • opracowuje pisma/postanowienia w związku z wnioskami o wydanie interpretacji ogólnej,
 • opracowuje (opiniuje) materiały szkoleniowe, materiały przeznaczone do publikacji na stronach internetowych oraz materiały na spotkanie konsultacyjne,
 • opracowuje i przekazuje materiały do zamieszczenia w bazie wiedzy,
 • przygotowuje odpowiedzi w sprawach zasadności wniesienia/wycofania skargi kasacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat w zakresie pracy w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: w administracji podatkowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Główny specjalista

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2022-05-19
Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy...

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Starszy referent

Lokalizacja: śląskie / Siemianowice Śląskie

Dodane: 2022-05-18
Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych. Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Praca...

Archiwum Państwowe w Katowicach

Młodszy specjalista

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2022-05-13
Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie urzędu - praca przy sztucznym oświetleniu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner) - stanowisko pracy...