title

Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126523

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca wymagająca analitycznego myślenia, a także odporności na stres,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów, a także  pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urądzań jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,


-oświetlenie naturalne i sztuczne,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (praca na III piętrze w budynku nieposiadającym windy),


- krajowe wyjazdy służbowe,


- reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postepowanie o zamówień publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne,
 • Uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treść umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • Opracowuje treść rozstrzygnięć odwołań i bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • Prowadzi rejestr umów i statystykę zamówień publicznych, sporządza plan zamówień publicznych i sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych,
 • Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność wykorzystanie wiedzy, doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Pracownik w Dziale Transportu i Infrastruktury

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Dodane: 2023-09-11
prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, remontem i inwestycjami w zakresie oświetlenia ulicznego i innego (np. oświetlenie tuneli...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Specjalista

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-11
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Specjalista

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-09-04
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z...