title

Stażysta (docelowo inspektor / specjalista ds. zamówień publicznych) [o.kdr-111-19/20]

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Stażysta (docelowo inspektor / specjalista ds. zamówień publicznych) [o.kdr-111-19/20]
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/20/2480
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji o ofercie na stronie: https://katowice.sa.gov.pl/konkurs-na-staz-urzedniczy-docelowo-na-stanowisko-inspektoraspecjalisty-ds-zamowien-publicznych-w-sadzie-apelacyjnym-w-katowicach-okdr-111-1920,new,m2,171.html,92- Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Katowicach zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. OGŁASZA KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY DOCELOWO NA STANOWISKO INSPEKTORA/SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach- Miejsce świadczenia pracy:Sąd Apelacyjny w Katowicach 40-156 Katowice, Al. W. Korfantego 117/119- Oznaczenie konkursu: O.Kdr-111-19/20- Zatrudnienie na stanowisku inspektora/specjalisty ds. zamówień publicznych poprzedzone będzie zatrudnieniem na staż urzędniczy, z tym, że Dyrektor Sądu na podstawie art. 3a § 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577) - może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.- Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy należeć będzie m.in.:prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, udział w pracach związanych z obsługą Centralnego Systemu Zakupów, prace administracyjne związane z postępowaniami o zamówienie publiczne realizowanymi przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.- Godziny pracy: 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Kandydować na staż urzędniczy może osoba:1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych;2. o nieposzlakowanej opinii;3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;6. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia;7. posiadająca umiejętność obsługi komputera oraz znajomość techniki pracy biurowej.Wymagania pożądane:1. udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi2. znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;3. znajomość Centralnego Systemu Zakupów;4. wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;5. bardzo dobrą umiejętność posługiwania się programami Ms Word oraz Ms Excel6. zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i odporność na stres;7. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;8. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej;9. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultura osobista.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 200 - 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

BMZ Poland Sp. z o.o.

Stażysta w Dziale Zarządzania Produktami i Projektami

Lokalizacja: śląskie / Gliwice

Dodane: dzisiaj
Czym będziesz się zajmować: wsparciem procesu budowania globalnej mapy drogowej produktów BMZ administrowaniem danymi dotyczących produktów w systemie ERP...

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Stażysta - docelowo specjalista do spraw kadr

Lokalizacja: śląskie / Rybnik

Dodane: wczoraj
Pełny opis stanowiska pracy oraz tok naboru konkursowego dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rybniku www.rybnik.so.gov.pl (zakładka oferty pracy)....

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Stażysta (oferta konkursowa)

Lokalizacja: śląskie / Będzin

Dodane: 2020-11-23
Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity; Dz.U. 2018., poz. 577...