title

Zarządca nieruchomości

Ogłoszenie pracy achiwalne
Zarządca nieruchomości

Centrum Administracji/ Biuro Administracji we Wrocławiu

Miejsce pracy: Katowice

Nr ref.: CEN/MK/27/2019

Dołączając do nas zyskujesz:

 • pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny MyBenefit, kartę Multisport
 • atrakcyjną ofertę produktów bankowych, w tym kredytu hipotecznego
 • dedykowany system szkoleń
 • możliwość zdobywania doświadczenia w największej instytucji finansowej w kraju
 • stabilizację zatrudnienia – umowę o pracę, dedykowany system premiowy

Jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe -mile widziany ukończony kurs zarządcy  nieruchomości
 • posiadasz przygotowanie zawodowe i doświadczenie w zarządzaniu/administrowaniu licznymi nieruchomościami rozproszonymi geograficznie
 • posiadasz praktyczną wiedzę o obowiązujących przepisach z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego, p-poż. oraz prawa cywilnego
 • posiadasz umiejętności negocjacyjne, znajomość zagadnień technicznych
 • posiadasz czynne prawo jazdy i gotowość do podróży służbowych
 • jesteś systematyczny, dokładny, komunikatywny, posiadasz dobrą organizację pracy, umiesz pracować pod  presją czasu przy dużej różnorodności realizowanych zadań
 • swobodnie posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności Excel)

Czekamy właśnie na Ciebie!

Jako Zarządca Nieruchomości będziesz odpowiedzialny za:

 • zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Biura Administracji,
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów Banku w zakresie gospodarki mediami – przygotowanie, weryfikacja, wypowiadanie umów,
 • uczestniczenie w działaniach mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • wystawianie dyspozycji księgowych związanych z  realizacją umów, zapłaty kaucji gwarancyjnych i ich zwrotu,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących zarządzanych nieruchomości,
 • weryfikacja podstawy opodatkowania i wysokości podatku od nieruchomości,
 • pozyskiwanie we właściwych terytorialnie organach i przedsiębiorstwach niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z zarządzanymi nieruchomościami,
 • analizowanie i optymalizowanie stopnia wykorzystania powierzchni biurowych i pomocniczych oraz kosztów utrzymania nieruchomości Banku.

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawartych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani /Pana dane będą udostępnione firmie eRecruitment Solutions sp. z o.o.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ