title

Bezrobocie wśród niepełnosprawnych

 

Poszukiwania pracy dla jednych stanowią czystą formalność, dla innych to wielki kłopot i przyczyna wielu nieprzespanych nocy. Szukając zatrudnienia, mało kto jednak zdaje sobie sprawę w o ile gorszej sytuacji są osoby niepełnosprawne, które często ze względu na niewielką ułomność fizyczną lub psychiczną odrzucane są w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności. Aktualnie polityka wielu urzędów pracy zorientowana jest na intensywną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Powodzenie w poszukiwaniach pracy w przypadku osób niepełnosprawnych zależy od wielu czynników takich jak wiek, wykształcenie czy stopień niepełnosprawności. Społeczeństwo starzeje się, a problem dotyczy nie tylko osób starszych. Duży spadek bezrobocia w skali kraju sprawił, że obecnie również niepełnosprawnym jest dużo łatwiej o etat niż przed laty.

Szacuje się, że w Polsce mieszka od 4,9 do 7,7 miliona osób niepełnosprawnych. Według danych GUS w 2016 roku województwo śląskie zamieszkiwało 311 tysięcy takich osób. Zatrudnienie wśród osób bezrobotnych wynosiło wtedy 16,7%. Zanotowano współczynnik aktywności zawodowej na poziomie 18,6%. W śląskim liczba osób niepełnosprawnych jest wysoka w porównaniu do innych województw. Najwięcej niepełnosprawnych jest zameldowanych w Katowicach, Częstochowie oraz Sosnowcu.

Osoby niepełnosprawne, które są w stanie i chcą podjąć działalność zawodową, mogą korzystać z pomocy urzędów pracy. Instrumenty służące wsparciu niepełnosprawnych bezrobotnych to szkolenia i staże, prace interwencyjne oraz przygotowanie zawodowe dorosłych. Zainteresowani mogą starać się o dofinansowanie studiów podyplomowych, a także skorzystać z bonów szkoleniowych lub bonów na zasiedlenie.

W celu zwiększenia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych również śląscy pracodawcy korzystają z różnych uprawnień takich jak między innymi miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, zwrot kosztów szkolenia czy przystosowanie stanowiska pracy.

Aby zminimalizować bezrobocie wśród bezrobotnych, urzędy oferują nie tylko pośrednictwo pracy, ale też wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, które chcą prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą. Ponadto w takich przypadkach można skorzystać z refundacji składek ZUS i dofinansowania oprocentowania kredytu bankowego.