Menu

Bezrobocie wśród niepełnosprawnych

Poszukiwania pracy dla jednych stanowią czystą formalność, dla innych to wielki kłopot i przyczyna wielu nieprzespanych nocy. Szukając zatrudnienia, mało kto jednak zdaje sobie sprawę w o ile gorszej sytuacji są osoby niepełnosprawne, które często ze względu na niewielką ułomność fizyczną lub psychiczną odrzucane są w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności. Aktualnie polityka wielu urzędów pracy zorientowana jest na intensywną poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Podobnie dzieje się w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego.

Według danych statystycznych, w województwie śląskim mieszka ponad 560 tysięcy osób niepełnosprawnych, a niepełnosprawne kobiety stanowią ok.  52% ogółu niepełnosprawnych. Wśród niepełnosprawnych największe bezrobocie występuje w Bielsku-Białej, gdzie niepełnosprawni stanowią 12% ogółu oraz w Częstochowie (10% ogółu bezrobotnych). Bezrobotni niepełnosprawni to przede wszystkim mieszkańcy miast – na terenach wiejskich zamieszkuje tylko około 16% z nich.

Niepełnosprawność najczęściej nabywa się z wiekiem, stąd osoby młode, poniżej 35 roku życia stanowią aktualnie zaledwie 19,4% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Dominującą kategorią wiekową są natomiast osoby w wieku od 45 do 54 lat (37,9%). Zbiorowość kobiet jest nieco młodsza od zbiorowości mężczyzn.

Z danych wynika, że 36% niepełnosprawnych bezrobotnych zakończyło edukację w gimnazjum lub nawet go nie ukończyło. Ponad 36% ukończyło szkołę zasadniczą zawodową, zaś blisko 25% legitymowało się średnim wykształceniem. Mała liczba niepełnosprawnych może pochwalić się wyższym wykształceniem (3,5%). Tradycyjnie niepełnosprawne kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn.

Śląskie urzędy pracy w swojej ofercie posiadają zestaw szkoleń i programów pomocy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub jako poszukujące pracy. Osoby takie mają możliwość wzięcia udziału w specjalnych szkoleniach, stażach, w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, w pracach interwencyjnych i robotach publicznych.