title

Gdzie szukać pracy

 

Pytając przypadkowego przechodnia o skojarzenia związane z Górnym Śląskiem, przeważająca większość z zapytanych bez wahania poda odpowiedzi związane z węglem i przemysłem. Przeświadczenia te nie biorą się z niczego, bowiem region Górnego Śląska od wielu stuleci jest jednym z najważniejszych zagłębi węglowych w całej Europie. Wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego węgla kamiennego na terenie obecnego województwa śląskiego rozwijał się przemysł ciężki, maszynowy oraz hutnictwo żelaza i stali. Aktualnie, mimo zamknięcia wielu kopalni i hut, zakłady związane z przemysłem węglowym nadal należą do głównych pracodawców regionu.

Niski poziom bezrobocia w województwie śląskim świadczy, że osoby poszukujące zatrudnienia na Górnym Śląsku nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Czasochłonność i problemowość znalezienia zatrudnienia zależy jednak od regionu i branży, w których pracy się szuka. Jak w przypadku wielu innych województw Polski, regionem cechującym się najbardziej chłonnym rynkiem pracy jest stolica województwa – w tym przypadku Katowice. Ze średnią stopą bezrobocia na poziomie 1,7% miasto to może zagwarantować pracę wielu poszukującym zatrudnienia, a dostępne oferty pracy dotyczą zarówno stanowisk dla niewykwalifikowanej siły roboczej, jak i dla wysoko wykwalifikowanej i wykształconej kadry specjalistów, kierowników i naukowców. Na najlepsze zarobki może liczyć kadra zarządzająca i specjaliści związani z branżą IT, bankowością i finansami. Katowice stanowią także, oprócz ośrodka handlowego, usługowego i przemysłowego, główne centrum edukacyjne, oświatowe i badawcze Górnego Śląska, dlatego to właśnie tam powinny udać się osoby poszukujące pracy w wymienionych branżach.

Oprócz Katowic, wiele miejsc pracy oferują pozostałe miasta należące do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz mniejsze okręgi przemysłowe, funkcjonujące przy innych większych śląskich miastach – Częstochowski Okręg Przemysłowy i Bielski Okręg Przemysłowy. Na ich terenie rozwija się przemysł górniczy, hutniczy, transportowy, energetyczny, maszynowy, koksowniczy i chemiczny. Osoby związane z przemysłem lekkim, za swój cel powinny obrać głównie Lubliniec i Częstochowę.