title

Górny Śląsk

 

Województwo Śląskie, często określane skrótowym mianem Górnego Śląska jest jednostką podziału administracyjnego Polski, utworzoną w 1999 roku. Województwo leży w południowej części kraju, od zachodu graniczy z województwem opolskim, od południa z Republiką Czech i Słowacją, od wschodu z województwem małopolskim i świętokrzyskim, a od północy z województwem łódzkim. Ze względu na niewielką powierzchnię (12,3 tysiące km2) przy jednoczenie bardzo dużym zaludnieniu( 4,6 miliona osób), śląskie jest województwem o najwyższej gęstości zaludnienia i największym stopniu urbanizacji. Stolicą województwa są Katowice.

Co ciekawe, województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, na którego terenie występuje więcej miast na prawach powiatu niż powiatów. Administracyjnie, śląskie dzieli się na 19 miast na prawach powiatu i 17 powiatów. Te z kolei dzielą się na 167 gmin, z których większość, bo aż 96, stanowią gminy wiejskie. Na terenie województwa śląskiego istnieje 71 miast, z których największymi są Katowice (ok. 304 tys. mieszkańców), Częstochowa (ok. 227 tys. mieszkańców), Sosnowiec (ok. 206 tys. mieszkańców), Gliwice (ok. 182 tys. mieszkańców), Zabrze (ok. 174 tys. mieszkańców), Bytom (ok. 169 tys. mieszkańców), Bielsko-Biała (ok. 170 tys. mieszkańców) i Ruda Śląska (ok. 139 tys. mieszkańców).

O wysokim poziomie rozwoju gospodarczego województwa śląskiego świadczy duży udział województwa w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto (12,4%). Gospodarka Górnego Śląska opiera się w głównej mierze na eksploatacji licznych zasobów naturalnych, do których należą m.in. węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne.

W wyniku licznych przeobrażeń gospodarki, od kilkunastu lat dwie główne gałęzie śląskiego przemysłu – górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane są restrukturyzacji, mającej na celu optymalizację produkcji. Mimo zamknięcia wielu śląskich zakładów pracy, w regionie realizowane są liczne inwestycje krajowe i zagraniczne, które oferują nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności. W województwie śląskim pod koniec 2017 roku zarejestrowanych było ponad 469 tys. podmiotów gospodarczych, spośród których większość działa w takich sekcjach jak handel, budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.