Menu

Górny Śląsk

Województwo Śląskie, często określane skrótowym mianem Górnego Śląska jest jednostką podziału administracyjnego Polski, utworzoną w 1999 roku. Województwo leży w południowej części kraju, od zachodu graniczy z województwem opolskim, od południa z Republiką Czech i Słowacją, od wschodu z województwem małopolskim i świętokrzyskim, a od północy z województwem łódzkim. Ze względu na niewielką powierzchnię (12,3 tysiące km2) przy jednoczenie bardzo dużym zaludnieniu( 4,6 miliona osób), śląskie jest województwem o najwyższej gęstości zaludnienia i największym stopniu urbanizacji. Stolicą województwa są Katowice.

Co ciekawe, województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, na którego terenie występuje więcej miast na prawach powiatu niż powiatów. Administracyjnie, śląskie dzieli się na 19 miast na prawach powiatu i 17 powiatów. Te z kolei dzielą się na 167 gmin, z których większość, bo aż 96, stanowią gminy wiejskie.  Na terenie województwa śląskiego istnieje 71 miast, z których największymi są Katowice (ok. 309 tys. mieszkańców), Częstochowa (ok. 240 tys. mieszkańców), Sosnowiec (ok. 221 tys. mieszkańców), Gliwice (ok. 196 tys. mieszkańców), Zabrze (ok. 188 tys. mieszkańców), Bytom (ok. 183 tys. mieszkańców), Bielsko-Biała (ok. 175 tys. mieszkańców) i Ruda Śląska (ok. 144 tys. mieszkańców).

O wysokim poziomie rozwoju gospodarczego województwa śląskiego świadczy duży udział województwa w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto (13,1%). Gospodarka Górnego Śląska opiera się w głównej mierze na eksploatacji licznych zasobów naturalnych, do których należą m.in. węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne.

W wyniku licznych przeobrażeń gospodarki, od kilkunastu lat dwie główne gałęzie śląskiego przemysłu – górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane są restrukturyzacji, mającej na celu optymalizację produkcji. Mimo zamknięcia wielu śląskich zakładów pracy, w regionie realizowane są liczne inwestycje krajowe i zagraniczne, które oferują nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad  451 tys. podmiotów gospodarczych, wśród których 96% przypada na sektor prywatny.