Plik:Śląskie administracja.pngWojewództwo śląskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład terytorium Polski. Znajduje się ono w południowej części kraju. Swym zasięgiem obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Województwo to jest regionem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Pod względem liczby ludności województwo śląskie jest drugim województwem w kraju (4,6 mln osób), a pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 12,3 tysiąca km2, zajmuje dopiero 14 miejsce.

Województwo śląskie może się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród wszystkich województw Polski. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w tym regionie wynosił 11,9%, co stanowi trzecią wartość w kraju. Pod względem bezrobocia, na lepszej pozycji plasuje się jedynie województwo wielkopolskie (10,6%) i województwo mazowieckie (11,4%).

Niski poziom bezrobocia w województwie związany jest z dużą liczbą działających na jego terenie zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Od setek lat obszar Górnego Śląska znany był z bogatych zasobów węgla kamiennego, przy którego eksploatacji i obróbce zatrudniona była znaczna część śląskiej społeczności. Obecnie, wiele miast i regionów województwa stoi w obliczu istotnych zmian gospodarczych, spowodowanych restrukturyzacją górnictwa i zamknięciem wielu kopalni. Duży poziom rozwoju gospodarczego województwa przejawia się w fakcie, że pod względem wysokości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca, śląskie plasuje się na 3 miejscu względem innych województw.

Częstochowa to zapewne najbardziej znany ośrodek pielgrzymkowy na terytorium Polski. Nie da się ukryć, że funkcja religijna tego miasta odgrywa ważną rolę w jego rozwoju gospodarczym.  Częstochowa jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą powiatu częstochowskiego, charakteryzującego się najwyższą stopą bezrobocia w województwie śląskim. Jak wskazują dane statystyczne, udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych ekonomicznie w tym regionie wynosi 21,6%. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja samej Częstochowy, której stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 14%.

Plik:Śląskie częstochowski.pngCzęstochowa położona jest w północnej części województwa śląskiego, 75 km od centrum Katowic, nad rzeką Wartą. Częstochowa jest  12. miastem w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni i  13. pod względem liczby ludności. Według danych z 31 grudnia 2011 populacja miasta wynosiła 235,8 tysięcy mieszkańców, a zajmowana powierzchnia to 160 km2.

W mieście swą działalność gospodarczą prowadzi około 26 tysięcy przedsiębiorstw, głównie sektora prywatnego. Ważną funkcję w częstochowskiej gospodarce, oprócz handlu i usług, stanowi branża przemysłowa. Od setek lat na terenie miasta rozwijał się przemysł metalowy, uwarunkowany występowaniem licznych rud żelaza. Do największych zakładów przemysłowych i zakładów pracy w mieście należą:

 • ISD Huta Częstochowa – jedna z największych hut stali w Polsce,
 • TRW Automotive – producent systemów bezpieczeństwa do samochodów,
 • CSF Poland –producent m.in. przewodów, systemów antywibracyjnych i uszczelek do samochodów,
 • Brembo Poland – wytwórca elementów układów hamulcowych,
 • CGR Polska – producent podzespołów motoryzacyjnych dla takich firm jak TRW, FAURECJA,
 • Koksownia Częstochowa Nowa – czołowy producent koksu w kraju,
 • Guardian Industries Poland – huta szkła.

Oferty pracy dla częstochowskiej społeczności znaleźć można w lokalnej prasie, a także w Internecie, np. pod adresem Praca Częstochowa.

Tarnowskie Góry są miastem powiatowym, siedzibą powiatu tarnogórskiego, znajdującym się w centralnej części województwa, w oddaleniu 25 km w kierunku północno-zachodnim od centrum Katowic. Miasto położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, historycznie na Górnym Śląsku. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego, zajmują powierzchnię 85 km2, a liczba mieszkańców tego miasta to 60 tysięcy osób.

Powiat tarnogórski charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w bytomskim podregionie statystycznym, kształtującą się na poziomie 12,7% (dane z końca stycznia 2013r.). Wśród bezrobotnych przeważają osoby długotrwale niezatrudnione oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Plik:Herb TarnowskieGory.svgNajwiększe szanse na zatrudnienie w rejonie tarnogórskim mają osoby związane z handlem i usługami. Wiele lokalnych ofert pracy dotyczy również stanowisk związanych z turystyką i rekreacją Praca Tarnowskie Góry. Na terenie Tarnowskich Gór funkcjonuje 7 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego ponad 90% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. Co ważne, według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Tarnowskie Góry są jednym z 3 miast powiatowych na Śląsku oraz jednym z 18 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Plik:POL Chorzów COA.svgMiasto Chorzów jest jednym z 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Osoby poszukujące pracy w tym mieście powinny skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, przejrzeć oferty publikowane w lokalnej prasie oraz ogłoszenia dostępne na Praca Chorzów. Mimo, że stopa bezrobocia w Chorzowie jest wyższa niż średnia w województwie śląskim, na tle innych miast Polski Chorzów wypada dość dobrze, a chorzowski rynek pracy wydaje się być chłonny. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2013r. stopa bezrobocia w Chorzowie wynosiła 13,1%, czyli o 1,2% więcej niż w województwie śląskim, lecz o 1,1% mniej niż w całej Polsce. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły ponad 50%.

Pod względem geograficznym, Chorzów położony jest w środkowej części województwa śląskiego, zaledwie 6 km od centrum Katowic w kierunku północno-zachodnim. Powierzchnia miasta wynosi 33 km2, a jego populacja to 111 tysięcy osób.

Korzystne położenie miasta w stosunku do stolicy województwa śląskiego, Katowic, sprawia, że poziom rozwoju gospodarczego Chorzowa jest bardzo wysoki, a osoby, którym nie udaje się znaleźć zatrudnienia na terenie miasta mogą spróbować podjąć pracę w jednej z katowickich firm. Największymi zakładami pracy w mieście są m.in. zakłady przemysłowe, do których należą Chorzowskie Zakłady Azotowe, Elektrociepłownia ELCHO Chorzów, Alstom Konstal i Zakłady Chemiczne Hajduki. Sektor handlowy reprezentowany jest przed kilka sklepów dużych sieci handlowych (hipermarket Carrefour, Media Markt, supermarkety Kaufland, Tesco, E.Leclerc oraz market budowlany Castorama).

Bytom, pod względem poziomu bezrobocia znajduje się na 3 miejscu wśród regionów województwa śląskiego, charakteryzujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. W mieście Bytomiu na 100 aktywnych ekonomicznie osób przypada aż 20,7% osób bezrobotnych (dane z końca stycznia 2013 r.). Ponad 55% wszystkich osób bezrobotnych stanowią kobiety.

Plik:Bytom herb.svgBytom jest miastem na prawach powiatu, położonym w centralnej części Wyżyny Śląskiej oraz jednym z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zajmuje on powierzchnię 65 km2, a jego populacja liczy 175 tysięcy osób, co stawia miasto na 6 miejscu wśród najludniejszych miast województwa śląskiego.

Najwięcej ofert pracy w Bytomiu Praca Bytom, pojawiających się w lokalnym urzędzie pracy dotyczy zawodów takich jak: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, sprzątaczka biurowa, sprzedawca, pracownik ochrony fizycznej czy robotnik budowlany. Dane te pozwalają wysnuć wniosek, że głównymi filarami bytomskiej gospodarki są obecnie handel i usługi. Przemysł ciężki, niegdyś reprezentowany przez 11 kopalń i 2 huty żelaza, stracił na znaczeniu a jego pozostałością jest jedna działająca w mieście kopalnia Bobrek-Centrum.

Największy problem ze znalezieniem zatrudnienia w Bytomiu mają technicy informatycy, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, specjaliści z dziedziny prawa i dziedzin społecznych, a także rolnicy, pracownicy branży hotelarskiej i robotnicy w przetwórstwie spożywczym.

Katowice to największy i najważniejszy ośrodek miejski Górnego Śląska, będący siedzibą władz województwa śląskiego. Katowice stanowią  miasto centralne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i konurbacji katowickiej. Z liczbą mieszkańców wynoszącą blisko 308 tysięcy osób i zajmowaną powierzchnią 165 km2, Katowice są  10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni.

Jak można się spodziewać, ze względu na swoją ważną funkcję w województwie, Katowice charakteryzują się najniższym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. W styczniu 2013 r. procentowy udział osób bezrobotnych w mieście wynosił zaledwie 5,5%, co stawia je na 3 miejscu wśród miast Polski z najniższa stopą bezrobocia (zaraz za Poznaniem – 4,5% i Warszawą – 4,6%).

Plik:Katowice Flaga.svgOferty pracy dotyczące zatrudnienia w Katowicach Praca Katowice, związane są ze wszystkimi dziedzinami gospodarki. W mieście rozwija się branża usługowa, handlowa i przemysłowa, a także kultura, oświata i turystyka. Głównym działem katowickiej gospodarki od kilku lat jest jednak sektor usług.  Z ponad 150 tysięcy zatrudnionych w Katowicach osób, ponad 73% stanowią osoby pracujące właśnie w tym sektorze.

Na zatrudnienie w stolicy województwa śląskiego mogą liczyć przedstawiciele wszystkich branż, od budownictwa i utrzymywania czystości, przez informatykę i telekomunikację, aż po usługi medyczne i prawnicze. Miejsc pracy nie zabraknie też dla pracowników służb publicznych czy oświaty.

Plik:POL Piekary Śląskie COA.svgPiekary Śląskie należą do bytomskiego podregionu statystycznego województwa śląskiego, cechującego się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w regionie. I tak, stopa bezrobocia w mieście wynosi 16,6% czyli o 4,7% więcej niż w całym województwie. W wiekowej strukturze osób bezrobotnych w Piekarach przeważają osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Piekary Śląskie położone są w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , nad rzeką Brynicą, w południowej części Wyżyny Śląskiej. Są one miastem na prawach powiatu, zajmują powierzchnię 40km2 i a liczba ich mieszkańców to prawie 58 tysięcy osób. Co ciekawe, ważnym elementem Piekar Śląskich jest ich religijny charakter. Miasto jest ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym i jednym z głównych w Polsce ośrodków kultu maryjnego.

Na terenie miasta swą działalność prowadzi 3800 podmiotów gospodarczych, reprezentujących w znacznej mierze sektor prywatny. Przedsiębiorstwa te oferują wiele miejsc pracy Praca Piekary Śląskie zarówno dla lokalnej społeczności, jak i mieszkańców innych miast GOP. Co ważne, w ciągu ostatnich kilku lat gospodarka Piekar Śląskich uległa wielu istotnym przekształceniom, mającym wpływ na strukturę gospodarczą i zatrudnieniową w mieście. Na znaczeniu straciło górnictwo węgla kamiennego, które w wyniku procesu restrukturyzacji zostało skompilowane do Zakładu Górniczego Piekary. Jednocześnie, coraz większy udział w piekarskim rozwoju gospodarczym mają handel i usługi, a także przemysł zlokalizowany głównie w Piekarskim Parku Przemysłowym.

Gliwice są czwartym, co do liczby ludności miastem województwa śląskiego, położonym 25 km od Katowic w kierunku zachodnim. Geograficznie Gliwice leżą na Górnym Śląsku, na Wyżynie Katowickiej nad rzeką Kłodnicą. Powierzchnia miasta wynosi 134 km2, a liczba jego ludności to 186 tysięcy osób. Co ważne, Gliwice stanowią zarówno miasto na prawach powiatu, jak i siedzibę powiatu gliwickiego.

Plik:POL Gliwice flag.svgWedług danych statystycznych, w styczniu 2013r. stopa bezrobocia zarówno w Gliwicach, jak i w powiecie gliwickim była niższa od średniej stopy bezrobocia w województwie śląskim. Kształtowała się ona na poziomie 7,8% oraz 11% odpowiednio dla miasta i dla powiatu. Dobra sytuacja na gliwickim rynku pracy znajduje potwierdzenie w liczbie ofert pracy dostępnych w lokalnym urzędzie pracy, w lokalnej prasie oraz na Praca Gliwice.

Na terenie miasta funkcjonuje ponad 22 tysiące podmiotów gospodarczych, stanowiących zarówno niewielkie rodzinne firmy, jak i duże polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Największymi zakładami pracy w regionie są General Motors Manufacturing Poland, a także japońska fabryka produkująca katalizatory do silników diesla NGK Ceramics. W dzielnicy Łabędy mieszczą się Zakłady Mechanicze BUMAR-ŁABĘDY, produkujące czołgi PT-91 oraz maszyny budowlane. Na terenie Gliwic funkcjonuje również park technologiczny Technopark Gliwice oraz Podstrefa Gliwice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Co ważne, w mieście działa również jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Europie – KWK Sośnica-Makoszowy. Innym dużym pracodawcą w mieście jest producent i dystrybutor odczynników chemicznych POCH S.A.

Będzin jest kolejnym bardzo ważnym ośrodkiem miejskim konurbacji katowickiej i górnośląskiego okręgu przemysłowego. Miasto położone jest w centralnej części województwa śląskiego, w odległości 12 km od Katowic, 5 km od centrum Sosnowca i 4 km od Dąbrowy Górniczej, na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 37 km2, a liczba jego mieszkańców to 59 tysięcy. Będzin jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu będzińskiego.

Plik:POL Będzin COA.svgGospodarka powiatu będzińskiego, podobnie do większości terenów województwa śląskiego, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w dużej mierze zależała od przemysłu węglowego. Obecnie, będziński przemysł reprezentowany jest głównie przez hutnictwo metali nieżelaznych (Huta Będzin), przemysł energetyczny (elektrownia „Łagisza” i elektrociepłownia „Będzin”), spożywczy i materiałów budowlanych. Mieszkańcy Będzina i okolic zatrudnienie mogą znaleźć w najważniejszych zakładach pracy regionu, do których należą:

 • PKE SA Elektrownia Łagisza,
 • Elektrociepłownia Będzin S.A.,
 • Enion S.A. Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 • Huta Będzin S.A.
 • Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Oferty pracy w Będzinie, dostępne m.in. na  Praca Będzin, skierowane są głównie do przedstawicieli branży usługowej i handlowej. Jak pokazują statystyki, stopa bezrobocia w powiecie wynosi aż 16,9% czyli o 5% więcej niż w całym województwie. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a także osoby bez kwalifikacji i długotrwale bezrobotne.

Plik:POL Ruda Śląska alt COA.svgRuda Śląska jest miastem na prawach powiatu, położonych 18 km od centrum Katowic w kierunku zachodnim. Jest ona jednym z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Powstała z połączenia dwóch miast: Rudy i Nowego Bytomia. Ruda Śląska jest ósmym miastem województwa śląskiego pod względem liczby ludności. Miasto zamieszkałe jest przez blisko 144 tysiące osób i zajmuje powierzchnię 77,6 km2.

Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej jest niższa niż w całym województwie śląskim o prawie 2%. Na koniec stycznia 2013r. wynosiła ona 10%. Wśród osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawcy sklepowi, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń, pracownicy usług osobistych, pracownicy przetwórstwa spożywczego, robotnicy budowlani oraz średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. Z kolei, najwięcej ofert pracy w Rudzie Śląskiej skierowanych jest do robotników gospodarczych, kierowców samochodów ciężarowych, sprzątaczek biurowych, techników prac biurowych, spawaczy i elektryków Praca Ruda Śląska.

Gospodarka Rudy Śląskiej oparta jest o handel, usługi i przemysł. W celu pobudzenia życia gospodarczego władze miasta wraz z władzami Świętochłowic, powołały wspólnie do istnienia Śląski Park Przemysłowy, który jest najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie rejonem Rudy Śląskiej. Do największych zakładów pracy w mieście należą: Huta Pokój, KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice”, KWK „Wujek”  Ruch „Śląsk”, KWK „Halemba”, Elektrownia Halemba, Elektrownia Mikołaj, ZEKON i STAMA.