title

Bieruń

 
14 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Bieruń (Praca Bieruń) jest niedużym miastem położonym w południowo-wschodniej części województwa. Od centrum Katowic miasto oddalone jest o 20 km. Bieruń jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Powierzchnia miasta wynosi 40 km2, a jego populacja liczy 19,5 tysiąca osób.

Mimo niewielkich rozmiarów, miasto Bieruń jest bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo, o czym świadczy niski poziom bezrobocia w powiecie. Według danych GUS, na koniec stycznia 2013r. w lokalnym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1,8 tysiąca osób bezrobotnych, co daje zaledwie 6,7% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. W strukturze bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez kwalifikacji.

Mieszkańcy Bierunia i okolic na zatrudnienie mogą liczyć w kilku dużych zakładach pracy w mieście, do których należą m.in.: kopalnia węgla kamiennego „Piast”, zakłady tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych „NITROERG” S.A., Johnson Controls oraz zakłady mleczarskie: „Danone” i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu. Miasto stanowi również główny ośrodek handlowy i usługowy w regionie. Na terenie miasta funkcjonuje blisko 1200 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 95% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników.

Dodaj komentarz