title

Czerwionka-Leszczyny

 
27 paź 2014, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowozachodniej części województwa śląskiego. Czerwionka-Leszczyny to dość szczególne miejsce na śląskiej ziemi, które łączy w sobie typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami rolniczymi sołectw o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Z jednej strony miasto uosabia duży potencjał gospodarczy i spore rezerwy inwestycyjne, z drugiej – przyjazne dla człowieka środowisko.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny funkcjonuje około 2500 podmiotów gospodarczych, z czego większość to jednostki małe i średnie. Podstawę działalności stanowią działalność handlowa, usługowa, budowlana i transportowa. W mieście nie występują większe podmioty o charakterze produkcyjnym.

Do 2000 roku największym zakładem pracy w mieście, praca Czerwionka-Leszczyny, była Kopalnia Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, która zatrudniała ponad 2500 mieszkańców. Od tego czasu gmina Czerwionka-Leszczyny stała się miastem-sypialnią, z którego wielu mieszkańców wyjechało do pracy głównie do Rybnika i Gliwic. Liczba bezrobotnych osób w mieście rośnie. W 2008 roku wynosiła 685, a w 2010 już dwa razy więcej.

Bezrobocie jest rosnącym problemem miasta, podobnie jak zbyt mała liczba nowych miejsc pracy.

Dodaj komentarz