title

Jastrzębie-Zdrój

 
14 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Jastrzębie-Zdrój jest miastem na prawach powiatu położonym w południowej części województwa śląskiego, na Górnym Śląsku. Stanowi ono jeden z ośrodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Od centrum Katowic miasto oddalone jest o 50 km w kierunku południowo-zachodnim. Jastrzębie-Zdrój zajmuje powierzchnię 88,6 km2 a liczba mieszkańców tego miasta wynosi 92 tysiące.

Rozwój gospodarczy Jastrzębia-Zdroju od dziesięcioleci związany jest z przemysłem wydobywczym węgla kamiennego Praca Jastrzębie-Zdrój. Na terenie miasta znajdują się trzy czynne kopalnie zrzeszone w Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Borynia, Zofiówka i Jas-Mos. Ta ostatnia powstała z połączenia kopalni Moszczenicy i Jastrzębia. Ponadto, na obszarze miasta funkcjonują parki przemysłowe i podstrefa jastrzębsko-żorska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszary te są miejscami realizacji wielu inwestycji krajowych i zagranicznych, stwarzających miejsca pracy dla mieszkańców miasta. Jak pokazują dane GUS, w 2011 roku ponad 62% mieszkańców Jastrzębia-Zdroju zatrudnionych było w przemyśle i budownictwie, które stanowią najbardziej chłonne pod względem zatrudnienia dziedziny gospodarki w tym regionie.

Wysoki stopień uprzemysłowienia miasta wpływa na poziom bezrobocia w regionie, który można zaliczyć do najniższych w województwie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 9,2%.

Dodaj komentarz