title

Kłobuck

 
15 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Powiat kłobucki, z siedzibą w mieście Kłobucku cechuje się dość dużym poziomem bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. powiat charakteryzował się stopą bezrobocia na poziomie 16,1%, co jest wartością wyższą o 4,2% od średniej stopy w województwie oraz o 2,9% od stopy bezrobocia w Polsce.

Kłobuck jest niedużym miastem położonym w północnej części województwa, w bliskim sąsiedztwie Częstochowy. Jest miastem wspierającym rozwój aglomeracji częstochowskiej oraz regionalnym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym w tej części województwa. Według danych z 31 grudnia 2010 miasto miało 13 085 mieszkańców.

Rozwój gospodarczy Kłobucka przez dziesięciolecia kształtowany był przez znajdujące się w pobliżu, aktualnie nieeksploatowane, kopalnie rud żelaza Praca Kłobuck. Ze względu na wiejski charakter powiatu, duża część mieszkańców regionu prowadzi działalność rolniczą. W mieście miejsca pracy zapewniają działające na jego terenie podmioty gospodarcze, stanowiące głównie prywatne mikroprzedsiębiorstwa. Do najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w mieście należą: przemysł metalowy, chemiczny, spożywczy, obuwniczy i drzewny. Lokalne analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych pokazują, że najmniejszy problem ze znalezieniem pracy w tym regionie mają robotnicy leśni, doradcy klienta, kasjerzy bankowi, zbrojarze, operatorzy koparki czy robotnicy gospodarczy.

Dodaj komentarz