title

Knurów

 
06 sie 2014, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Knurów to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Co ciekawe, Knurów jest drugim co do wielkości (po Rumi) miastem w Polsce niebędącym siedzibą powiatu, a zarazem jedynym miastem niepowiatowym, którego organem władzy wykonawczej jest prezydent. W 2012 roku populacja miasta wynosiła 39 320 osób, natomiast jego powierzchnia wynosiła 33,95 km².

Charakter gminnego rynku pracy jest bardzo zróżnicowany. Część mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, których jest blisko 270. Część znajduje zatrudnienie w kilkunastu dużych miejscowych zakładach pracy, które rozwijają się stosownie do nowych realiów gospodarki rynkowej. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się usługami dla firm, handlem, budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Na terenie miasta funkcjonuje obecnie około 3 tysięcy podmiotów gospodarczych.

Podobnie jak na całym Śląsku, poziom bezrobocia w Knurowie uznać można za niski. Przeważająca większość osób zdolnych do pracy podjęła zatrudnienie i nie zasila lokalnej grupy bezrobotnych. Do mocnych cech miasta zaliczyć należy przede wszystkim stabilny rynek pracy – zapewniają go dwie kopalnie węgla kamiennego, które pomimo trwającego w Polsce procesu restrukturyzacji przemysłu wydobywczego należą do liderów w swojej branży, posiadając zasoby pozwalające na eksploatację złóż wykraczającą poza 2020 rok, praca Knurów.

Dodaj komentarz