title

Łaziska Górne

 
12 gru 2014, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Miasto Łaziska Górne położone jest na terenie powiatu mikołowskiego, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Usytuowane jest ok. 18 km w kierunku południowo-zachodnim od Katowic. Graniczy z miastami Mikołów i Orzesze oraz Gminą Wyry. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2012 r. miasto liczyło 22 467 mieszkańców.

Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie miasta Łaziska Górne podlega ustawicznym przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej. Na terenie Gminy miejskiej Łaziska Górne pod koniec 2012 roku zanotowano 1510 podmiotów

gospodarczych. Liczba ta stanowi 17,6% wszystkich podmiotów z powiatu mikołowskiego. Z ogólnej liczby firm działających na terenie Łazisk Górnych dominującą grupą były podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (79,6 %). Spółki prawa handlowego i cywilne stanowiły 14% ogólnej liczby podmiotów, natomiast spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia stanowiły 6,4%.

W gminie Łaziska Górne występuje dominacja sektora przemysłowego, a podmioty działające w branży przemysłowej stanowią 13,7% ogółu podmiotów gospodarczych na terenie powiatu mikołowskiego. Największymi lokalnymi przedsiębiorstwami, będącymi jednocześnie ważnymi pracodawcami (praca Łaziska Górne) w mieście są:

  • Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia „Łaziska”,
  • Huta „Łaziska” S.A.,
  • KWK „Bolesław Śmiały”,
  • Zakład Tworzyw Sztucznych „ERG-Łaziska” Sp. z o.o.

Dodaj komentarz