title

Piekary Śląskie

 
18 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca śląskie

Piekary Śląskie należą do bytomskiego podregionu statystycznego województwa śląskiego, cechującego się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia w regionie. I tak, stopa bezrobocia w mieście wynosi 16,6% czyli o 4,7% więcej niż w całym województwie. W wiekowej strukturze osób bezrobotnych w Piekarach przeważają osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Piekary Śląskie położone są w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , nad rzeką Brynicą, w południowej części Wyżyny Śląskiej. Są one miastem na prawach powiatu, zajmują powierzchnię 40km2 i a liczba ich mieszkańców to prawie 58 tysięcy osób. Co ciekawe, ważnym elementem Piekar Śląskich jest ich religijny charakter. Miasto jest ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym i jednym z głównych w Polsce ośrodków kultu maryjnego.

Na terenie miasta swą działalność prowadzi 3800 podmiotów gospodarczych, reprezentujących w znacznej mierze sektor prywatny. Przedsiębiorstwa te oferują wiele miejsc pracy Praca Piekary Śląskie zarówno dla lokalnej społeczności, jak i mieszkańców innych miast GOP. Co ważne, w ciągu ostatnich kilku lat gospodarka Piekar Śląskich uległa wielu istotnym przekształceniom, mającym wpływ na strukturę gospodarczą i zatrudnieniową w mieście. Na znaczeniu straciło górnictwo węgla kamiennego, które w wyniku procesu restrukturyzacji zostało skompilowane do Zakładu Górniczego Piekary. Jednocześnie, coraz większy udział w piekarskim rozwoju gospodarczym mają handel i usługi, a także przemysł zlokalizowany głównie w Piekarskim Parku Przemysłowym.

Dodaj komentarz