title

Rybnik

 
15 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Rybnik to główne miasto aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, położone na Górnym Śląsku w odległości 40 km od Katowic. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni (148 km2)i 25 miejsce na liście największych miast Polski według ludności (140 tysięcy osób).

Gospodarka Rybnika, podobnie jak wielu innych miast województwa śląskiego oparta jest na przemyśle. Na terenie miasta zarejestrowanych jest około 13 tysięcy podmiotów gospodarczych. Jednymi z najważniejszych zakładów pracy w Rybniku są fabryki Purmo i Tenneco Automative. Ponadto, wiele dużych zakładów pracy w mieście (Praca Rybnik) zlokalizowanych jest na obszarze 24-hektarowej Katowickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej oraz w Rybnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. W mieście działają dwie kopalnie węgla kamiennego wchodzące w skład Kompanii Węglowej: KWK Chwałowice i KWK Jankowice. Po zmianach własnościowych wysoką pozycję na rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych odzyskała Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.

Duże tempo rozwoju gospodarczego miasta i wysoki poziom uprzemysłowienia regionu wpływają na duży udział osób posiadających pracę wśród wszystkich osób aktywnych ekonomicznie w mieście. Stopa bezrobocia w Rybniku od kilku lat kształtuje się na niskim poziomie, a w styczniu 2013r. wynosiła 8,8%.

Dodaj komentarz