title

Rydułtowy

 
12 gru 2014, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Miasto Rydułtowy wchodzące w skład powiatu wodzisławskiego, leży w południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, w Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej. Według danych z 31 grudnia 2012 r. populacja miasta wynosiła 21 928 mieszkańców. Pod względem gospodarczym Rydułtowy to ośrodek wydobycia węgla kamiennego. Większość mieszkańców miasta zatrudnienie znajduje w Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna oraz firmach świadczących usługi dla kopalni, praca Rydułtowy. Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy jest bardzo dobra.

Niska stopa bezrobocia potwierdza to, co zostało powiedziane o sytuacji na rynku pracy w Rydułtowach. W 2012 roku pracujących na terenie gminy było 7402 osoby, zarejestrowanych bezrobotnych natomiast 816. W strukturze osób bezrobotnych przeważają kobiety (64%), co jest charakterystyczne dla gmin z dobrze rozwiniętym drugim sektorem gospodarki. Kobiety zdecydowanie częściej zatrudnienie znajdują w handlu i usługach, a branża przemysłowa jest z reguły domeną mężczyzn. Stopa bezrobocia w tym czasie wynosiła jedynie 5,8%.

W tym samy, 2012 roku, na terenie gminy funkcjonowały 1344 przedsiębiorstwa, w tym sektor rolniczy reprezentowało 9 podmiotów gospodarczych, branżę przemysłową 109 i branżę budowlaną 141 przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz