title

Tarnowskie Góry

 
18 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Tarnowskie Góry są miastem powiatowym, siedzibą powiatu tarnogórskiego, znajdującym się w centralnej części województwa, w oddaleniu 25 km w kierunku północno-zachodnim od centrum Katowic. Miasto położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, historycznie na Górnym Śląsku. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego, zajmują powierzchnię 85 km2, a liczba mieszkańców tego miasta to 60 tysięcy osób.

Powiat tarnogórski charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w bytomskim podregionie statystycznym, kształtującą się na poziomie 12,7% (dane z końca stycznia 2013r.). Wśród bezrobotnych przeważają osoby długotrwale niezatrudnione oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Największe szanse na zatrudnienie w rejonie tarnogórskim mają osoby związane z handlem i usługami. Wiele lokalnych ofert pracy dotyczy również stanowisk związanych z turystyką i rekreacją Praca Tarnowskie Góry. Na terenie Tarnowskich Gór funkcjonuje 7 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego ponad 90% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. Co ważne, według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Tarnowskie Góry są jednym z 3 miast powiatowych na Śląsku oraz jednym z 18 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Dodaj komentarz