title

Województwo śląskie

 
22 sty 2015, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Województwo śląskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład terytorium Polski. Znajduje się ono w południowej części kraju. Swym zasięgiem obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Województwo to jest regionem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Pod względem liczby ludności województwo śląskie jest drugim województwem w kraju (4,6 mln osób), a pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 12,3 tysiąca km2, zajmuje dopiero 14 miejsce.

Województwo śląskie może się pochwalić jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród wszystkich województw Polski. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w tym regionie wynosił 11,9%, co stanowi trzecią wartość w kraju. Pod względem bezrobocia, na lepszej pozycji plasuje się jedynie województwo wielkopolskie (10,6%) i województwo mazowieckie (11,4%).

Niski poziom bezrobocia w województwie związany jest z dużą liczbą działających na jego terenie zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Od setek lat obszar Górnego Śląska znany był z bogatych zasobów węgla kamiennego, przy którego eksploatacji i obróbce zatrudniona była znaczna część śląskiej społeczności. Obecnie, wiele miast i regionów województwa stoi w obliczu istotnych zmian gospodarczych, spowodowanych restrukturyzacją górnictwa i zamknięciem wielu kopalni. Duży poziom rozwoju gospodarczego województwa przejawia się w fakcie, że pod względem wysokości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca, śląskie plasuje się na 3 miejscu względem innych województw.

Dodaj komentarz