title

Zabrze

 
14 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Zabrze to jedno z 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego.  Geograficznie, miasto położone jest w centralnej części województwa, na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP) i jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej Praca Zabrze. Pod względem liczby mieszkańców Zabrze jest piątym miastem województwa. Populacja miasta wynosi 179 tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia to 80,4km2.

Stopa bezrobocia w Zabrzu, wynosząca 14,8%, w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w województwie kształtującą się na poziomie 11,9% jest dość duża.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, przemysłowy charakter miasta ulega ciągłym przemianom pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii. W Zabrzu rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, reprezentowana przez blisko 16 tysięcy podmiotów gospodarczych. W mieście rozwija się przemysł rolno-spożywczy, maszynowy, elektroniczny i budowlany, stanowiące cenne źródło miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Ponadto Zabrze oferuje wiele miejsc pracy związanych z edukacją i nauką, ponieważ miasto to jest znaczącym ośrodkiem badawczo-naukowym znanym zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Dodaj komentarz