title

Żory

 
15 mar 2013, Opublikowano przez Marta w Śląskie - praca
praca w województwie śląskim

Żory to miasto charakteryzujące się nowoczesnym przemysłem z dynamicznie rozwijająca się strefą usług i handlu. Należą do najszybciej rozwijających się miast Polski, o czym świadczy ilość i rozmiar prowadzonych inwestycji w tym regionie. O dużym potencjale miasta świadczy fakt, że na terenie miasta prężnie funkcjonują instytucje otoczenia biznesu m.in.  Podstrefa Jastrzębsko – Żorska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Żorski Park Przemysłowy. Instytucje te są miejscem lokalizacji wielu zakładów i przedsiębiorstw, dających zatrudnienie okolicznym mieszkańcom. W mieście swą działalność prowadzi ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących różne gałęzie przemysłu. Dostępne oferty pracy Praca Żory dotyczą zarówno stanowisk dla pracowników fizycznych, jak i umysłowych.

Poziom bezrobocia w Żorach można uznać za średni, co wynika z wysokości stopy bezrobocia kształtującej się na poziomie 11,9% (styczeń 2013r.). W strukturze bezrobotnych przeważają osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez wykształcenia średniego.

Miasto to położone jest w Rybnickim Okręgu Węglowym, w środkowej części województwa śląskiego. Powierzchnia miasta to 64 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi 62 tysiące.

Dodaj komentarz