Menu

Autor: admin

praca w województwie śląskim

Żywiec

Powiat żywiecki jest powiatem typowo wiejskim, którego jedyny ośrodek miejski i zarazem siedzibę powiatu stanowi miasto Żywiec. Geograficznie miasto położone jest położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 32 tysiące mieszkańców i zajmowało powierzchnię 50,5 km2. Analizując oferty pracy w […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Mikołów

Mikołów jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu mikołowskiego, położonym  w centralnej części województwa,  zaledwie 13 km od centrum Katowic w kierunku południowo-zachodnim. Korzystne położenie względem stolicy województwa sprawia, że poziom bezrobocia w mieście jest niski, a wiele ofert pracy w Mikołowie Praca Mikołów dotyczy stanowisk związanych z katowickimi zakładami pracy. Miasto należy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Rybnik

Rybnik to główne miasto aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, położone na Górnym Śląsku w odległości 40 km od Katowic. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni (148 km2)i 25 miejsce na liście największych miast Polski według ludności (140 tysięcy osób). Gospodarka Rybnika, podobnie jak wielu innych miast województwa śląskiego oparta jest […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza jest jednym z 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego, położonym na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą oraz leżącym na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Dąbrowa Górnicza  jest największe powierzchniowo miastem województwa, zajmującym 188 km2. Jest ona również największym ośrodkiem przemysłowym na Śląsku. Na terenie Dąbrowy Górniczej […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Racibórz

Powiat raciborski, z siedzibą w Raciborze jest najbardziej na zachód wysuniętym powiatem województwa śląskiego. Od centrum stolicy województwa, Katowic, miasto oddalone jest o 60 km w linii prostej w kierunku południowo-zachodnim. Co ciekawe, Racibórz, obok Opola jest jedną ze stolic Górnego Śląska, historyczną siedzibą książąt opolsko-raciborskich. W lokalnej strukturze zatrudnienia dużą rolę odgrywa raciborski przemysł […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Jaworzno

Jaworzno jest głównym miastem  Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego oraz ważnym ośrodkiem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ze względu na swoją korzystną lokalizację, w strukturze gospodarczej miasta funkcjonuje wiele przedsiębiorstw i zakładów pracy gwarantujących zatrudnienie dla lokalnej społeczności Praca Jaworzno. Jaworzno jest miastem na prawach powiatu, położonym w środkowej części województwa śląskiego. Pod względem zajmowanej powierzchni jest 4 miastem […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Żory

Żory to miasto charakteryzujące się nowoczesnym przemysłem z dynamicznie rozwijająca się strefą usług i handlu. Należą do najszybciej rozwijających się miast Polski, o czym świadczy ilość i rozmiar prowadzonych inwestycji w tym regionie. O dużym potencjale miasta świadczy fakt, że na terenie miasta prężnie funkcjonują instytucje otoczenia biznesu m.in.  Podstrefa Jastrzębsko – Żorska Katowickiej Specjalnej […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Myszków

Powiat myszkowski jest drugim powiatem województwa śląskiego z najwyższą stopą bezrobocia w regionie. W styczniu 2013r. wynosiła ona 21,5% i była tylko o 0,1% mniejsza niż w powiecie o najwyższym odsetku osób bezrobotnych – powiecie częstochowskim. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a w strukturze wiekowej osób bezrobotnych w najgorszej sytuacji są osoby między 25 a 35 […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu wodzisławskiego, położonym w zachodniej części województwa śląskiego. Od centrum Katowic miasto oddalone jest o około 50 km w kierunku południowo-zachodnim. Geograficznie leży na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Lesznicą, zajmuje powierzchnię 49,5 km2, a jego populacja wynosi 49 tysięcy osób. Wodzisław Śląski jest głównym ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym i usługowo-handlowym […]

Czytaj więcej
praca w województwie śląskim

Cieszyn

Cieszyn jest miastem przygranicznym, znajdującym się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, od zachodu graniczącym z Czeskim Cieszynem. Geograficznie położony jest na Pogórzu Śląskim, nad rzeką Olzą. Według danych z końca 2010 polski Cieszyn liczy 35,5 tysiąca mieszkańców, jego powierzchnia wynosi natomiast 29 km². Wspólnie obie części miasta zamieszkiwane są przez 60,5 tys. osób i zajmują […]

Czytaj więcej